Ebok Ebora and His Gamefowl Bloodlines

Ano ang paborito mong bloodline mo, ka-Salto? Panoorin si Alas ng Salto Ebok Ebora sa kanyang mga gamefowl bloodlines.