Ebok Ebora on His Breeding Methods

Bagohan ka ba sa pagpapalahi ng manok? Andtio si Alas ng Salto Ebok Ebora para sa kanyang mga tips sa pagpapalahi. Panoorin ang kanyang video.