Ebok Ebora’s Criteria for Breeding Materials

Nagsisimula ka lang ba sa pagpapalahi ng manok? Andito si Alas ng Salto Ebok Ebora para turoan kayo kung paano pumili ng magandang materyales. Panoorin ang kanyang video.