Edgar Allea Explains His Gamefowl Production Strategy

Iba ang klaseng diskarte mayroon si Alas ng Salto Edgar Allea sa pagbre-breed. Alamin ito sa kanyang video.