Edgar Allea on How Egal Gamefarm Came Into Existence

Alamin natin ang kwento nang Egal Gamefarm mga ka-Salto kung paano sila nakilala. Narito si Alas ng Salto Edgar Allea at ibabahagi niya sa atin.