Edgar Allea on What Qualities and Tools a Breeder Must Have

Naghahanap ka ng mga tips, ka-Salto? Andito si Alas ng Salto Edgar Allea para sa inyo na bagohan na breeders. Panoorin ang kanyang video.