Felix Trebol in Discovering Salto

ka-Salto, minsan ang oportunidad kumakatok sa ating pintuan. Tulad ng pagkatok ng Salto sa gate ng farm ng ating Alas ng Salto Felix Trebol.