Felix Trebol on Facilities for Gamefarming

Importante na alam mo kung anong mga kenakailangan mong pacilidad para sa farm mo, ka-Salto. Tulad ng ating Alas ng Salto Felix Trebol, panoorin dito.