Felix Trebol on How Gamefarming Helped His Employees

No man is an island ika nga, tulad nang ating Alas ng Salto Felix Trebol na kasama ang dalawa nyang katiwala na sina Jose at Luis. Ganyan din tayo ka Salto, kaakibat mo noon at sa darating na mga taon.