Felix Trebol on How Gamefowl Never Ends

Hindi lang sa pagpaparami natatapos ang gamefowl breeding ka Salto. Anjan din ang pag salin ng iba-ibang lahi para makuha mo ang gusto mong timpla. Bawat laro iba-iba, bawat manok ganun din, na hindi natatapos. Pakinggan ang komento ng ating Alas ng Salto Felix Trebol dito.