Joe Alimbuyuguen: Gamefowl Breeding is a Continuous Endeavor

Sa gamefowl breeding mga ka Salto, importanteng tayo ay mag “Start Right”. Lalo na sa pagpili ng feeds natin. Pakinggan ang payo ng ating Alas ng Salto Joe Alimbuyuguen.