Joe Alimbuyuguen Shares his Experiences Throughout the Years

Importane talagang maalala kung saan tayo nakarating, upang makita kung gano kalayo ang ating pinanggalingan. Panoorin ang ating Alas ng Salto Joe Alimbuyuguen at kanyang kwento.