Joe Alimbuyuguen’s Primary Influence with Gamefowl

Katulad ka ba ng ating Alas ng Salto Joe Alimbuyuguen na naimpluwensya ng tyuhin nya sa gamefowl breeding? Paano ka nagka interest mag breeding ka Salto? Andito ang kanyang kwento.