Joeffrey Ditching and His Signature Bloodline

Panoorin natin, mga ka-Salto aling bloodline ang nagbigay ng swerte kay Alas ng Sato Joeffrey Ditching. Narito kanyang video.