Joeffrey Ditching on Being Salto’s Partners for Production

Tamang pagkain, pag-alaga at suporta ng mga eksperto. Iba talaga dito sa Salto. Pakinggan natin si Alas ng Salto Joeffrey Ditching .