Joeffrey Ditching’s Tips for New Gamefowl Breeders

Ka-salto, magandang lugar ay iyong kailangan sa pagbrebreed. Isa lang ito sa mga importanteng tips ni Alas ng Salto Joeffrey Ditching. Panoorin ang video at ito’y tandaan.