John Daguio’s Insights on What A Winning Line Must Have

Narito ang mga katangian nang materyales na tinitingnan ni Alas ng Salto John Daguio. Ating pakinggan sa kanyang kwento.