Johnny Jalandoni on His Journey in using Salto Feeds

“Just try it”, ito ang payo ng ating Alas ng Salto Johnny Jalandoni. Panoorin natin kung bakit ito ang kanyang sekreto, narito ang video.