Johnny Jalandoni Share How He Inherited His Passion for Gamefarming

Mahalaga na mapanatili ang kalidad nang ating breeding nang gamefowl Ka-salto. Narito ang paraan ni Alas ng Salto Johnny Jalandoni.