Johnny Jalandoni Shares Factors to Consider For Starting Gamefowl Breeders

Ano-ano ang dahilanan ang ating tinitingnan para makapagsimula sa industriya ng gamefowl. Ibinahagi ni Alas ng Salto Johnny Jalandoni ang kanyang mga payo sa video na ito.