Jon Hermoso on How Salto Feed is his Partner for Production

Pano nakatulong ang “Partners for Production”, ang programa ng Salto Feeds, sa ating Alas ng Salto Jon Hermoso? Panoorin ang kanyang kwento.