Jon Hermoso on Salto Feeds Performance

Hindi basta-basta ang feeds talaga ng Salto, lalo na ang supporta na binibigay para sa ating Alas ng Salto Jon Hermoso. Panoorin ang testimony niya.