Jon Hermoso on the Important Characteristics of a Gamefowl Breeder

Mga ka-Salto, ano ba ang mga katangian ng isang magaling na gamefowl breeder? Iisa-isahin ng ating Alas ng Salto Jon Hermoso ang mga ito para sa inyo. Panoorin ang kanyang video.