Jon Hermoso on Why a Good Station is Important

Importante maganda ang station ng manok natin ka-salto dahil nakikita din dito kung gano sila kagaling tulad ng mga manok ng ating Alas ng Salto Jon Hermoso.