Jon Hermoso on Why he Shifted to Gamefowl Breeding

Panoorin kung paano nagsimula ang hilig ni Alas ng Salto Jon Hermoso sa gamefowl breeding at ang pagiging kabuhayan niya ito.