Jon Hermoso Resolved Fowl Pox

Kung minsan kailangan talaga mag sakripisyo, tulad ng ginawa ng ating Alas ng Salto Jon Hermoso para masiguro ang kapakanan ng mga manok nya. Panoorin ang kanyang video.