Jun Lovendino Gives us a Tour of V Farm and His Gamefowls

Samahan nyo kami ka-Salto sa Gamefarm ni Alas ng Salto Jun Lovendino. Silipin natin ang kanyang mga Gamefowls. Narito ang video.