Jun Lovendino on His Success in Gamefowl

ka-Salto, makinig tayo sa kwento nang pag angat ni Alas ng Salto Jun Lovendino sa pagmamanok. Narito ang kanyang video.