Jun Lovendino on What Makes a Successful Gamefowl Breeding

Hindi lang quality na materyales dapat merun ka ka-Salto, Kailangan mo rin nang taong marunong mag-breed. Makinig tayo sa kwento ni Alas ng Salto Jun Lovendino. Panoorin ang kanyang video.