Jun Lovendino Share His Methods in Maintaining & Breeding Bloodlines

Manok mo ba ka-Salto ay may diskarte? Panoorin ang ating Alas ng Salto Jun Lovendino kung bakit ito ay mahalagang katangian nang manok mo.