Maning Eva on His Bloodline Maintaining Strategies

Ano ba ang iba pang paraan sa pagbre-breed ng mga manok? Ang ating Alas ng Salto na si Maning Eva ay may ibabahagi sa inyo na ibang paraan kung pano mag maintain ng bloodline.