Manuel Imperial Sr. on How He Built His Gamefarm

Hindi kailangan na may sarili kang lupa para magsimula, Pakinggan ang ating Alas ng Salto Manuel Imperial at kung pano sya dumiskarte. Panoorin ang kwento nya.