Marlo Lasutaz Gives Advice for New Breeders

Para sa mga interesado sa Gamefarming, narito ang mga tips ng ating Alas ng Salto Marlo Lasutaz para sa inyo.