Marlo Lasutaz on Breeding Broodstags and Hens of Similar Style

Interesado kana ba sa breeding? Narito ang mga payo ni Alas ng Salto Marlo Lasutaz tungkol sa pagpili ng broodstags and hens.