Marlo Lasutaz on His Greatest Influence in Gamefarming

Panooring ang kwento ng ating Alas ng Salto na si Marlo Lasutaz at kung bakit sya pumasok sa Gamefarming.