Marlo Lasutaz on How He Takes Care of His Cockerels

Sapat na ba ang pag-aalaga mo sa manok mo? Andito si Alas ng Salto Marlo Lasutaz para ibahagi sa inyo kung ano ang kailangan na katangian ng mga manok ninyo.