Marlo Lasutaz on What Keeps him Motivated in Gamefarming

Ano ang nagpupursigi mo sa pagmamanok? Pakinggan si Alas ng Salto Marlo Lasutaz kung ano ang kanyang pinakamalaking motibasyon sa pagpatuloy ng kanyang pagmamanok.