Ody Diamante on Gamefowl Breeding as a Livelihood

Balak mo bang gawing negosyo ang pagmamanok? Narito si Alas ng Salto Ody Diamante para sa mga tips sa inyo, ka-Salto.