Ody Diamante on Selection of Broodstag and Pullet

Bagohan ka ba sa gamefarming? Narito si Alas ng Salto Ody Diamante para turoan kayo paano pumili ng materyales ninyo.