Ody Diamante on Where is All Began

Kung nagsisimula ka pa sa pagmamanok, may tips sa inyo si Alas ng Salto Ody Diamante. Panoorin ang kanyang video.