Ody Diamante’s Gamefarm Challenges and Successes

Ang pagiging matiyaga ay importante sa pagmamanok. Panoorin si Alas ng Salto Ody Diamante sa tips niya sa gamefarming.