Ody Diamante’s Ultimate Gamefowl Bloodline

Ano ang ultimate bloodline na gusto mo, ka-Salto. Panoorin si Alas ng Salto Ody Diamante at ang kanyang mga bloodline.