Pocholo Baquiran on Why Winning is not Everything

Ano ang mahalaga kay Alas ng Salto Pocholo Baquiran sa pagbre-breeder niya ng kanyang bloodlines. Panoorin ang kayang video.