Rhett Angara on Gamefarming as the Main Part of His Daily Life

Pakinggan ang kwento ni Alas ng Salto Rhett Angara, Kung ano ang naidudulot nang Gamefarming sa kanya.