Ronald Barandino on the Difference of being ka-Salto

Ano ang pagkaiba sa isang ka-Salto? Panoorin si Alas ng Salto Ronald Barandino pagiging ka-Salto.