Ronald Barandino on the Importance of Good Location

Importante talaga ang magandang lokasyon sa pagmamanok, pakinggan ang ating Alas ng Salto Ronald Barandino at kung ano ang advantage na binibigay nito.