The Gamefowl Influence: Jeyshi Dimafelix and the Impact of the Industry

Malaki ang impluwensiya nang industriya gng amefowl kay Alas ng Salto Jesyshi Dimafelix. Alamin natin ka-Salto kung paano nagsimula. Panoorin natin ang kanyang video.