Tips ng Alas – Ody Diamante

Sa mga bagohan na naghahanap ng mga tips, panoorin si Alas ng Salto Ody Diamante para sa payo sa inyo mga ka-Salto.