V Farm’s Feeding Management using

Wastong pakain sa ating alagang manok ay laging tandaan. Panoorin natin ang mga payo ng ating Alas ng Salto, Jun Lovendino.