Why Benzen Llamado Maintains Only Five Bloodlines

Biruin mo, ka-Salto, limang bloodlines lang pala ang pinapanatili ni Alas ng Salto Benzen Llamado. Kung bakit at papaano? Narito ang kanyang video.